Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Wyceny & wykonawstwo & nadzory

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

wycena i nadzór robót

Sprawdź dlaczego warto wybrać BUILDCONCEPT

Doświadczona kadra inżynierska pomoże zweryfikować lub wykonać prawidłową wycenę robót pod względem składników cenotwórczych i rozwiązań technicznych.

Pomożemy wskazać rzetelnego i sprawdzonego wykonawcę, zarekomendować wiarygodnych dostawców i technologie. Część prac możemy również przejąć do wykonania własnego. Specjalizujemy się w jednowarstwowych hydroziolacjach dachów płaskich i obudowach ścian budynków przemysłowych.

Dysponujemy odpowiednią kadrą inżynierską gotową do podjęcia funkcji nadzorowych lub kierowania budową bądź poszczególnymi pracami.

OPINIE TECHNICZNE

Sprawdź szczegóły

PROJEKTY I DORADZTWO

Sprawdź szczegóły

WYCENY I NADZÓR

Sprawdź szczegóły

BADANIA SZCZELNOŚCI

Sprawdź szczegóły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa